De blir självförsörjande

onsdag 11 januari 2023

Mona Ulvåknippa

Göteborg-Örgryte Rotaryklubb bidrar till att avskaffa hunger och fattigdom i Ghana. Rotaryklubben bidrar finansiellt till den ideella organisationen The Hunger Project som verkar i 13 länder runt om i världen. 

The Hunger Project har arbetat i Ghana sedan 1995. Med kvinnor i fokus utbildas och förmås människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro. 

Rotarys stöd till Boti är inriktat på tre områden:

Hälsa och näringslära

Matförsörjning

Vidareutveckling av epicenterbyggnaderna

Läs mer mer om och få de senaste rapporterna om projektets framgångar på Göteborg-Örgryte Rotaryklubbs hemsida >>

I Boti avskaffar de sin egen hunger och fattigdom med The Hunger Project

Både kvinnor och män utbildas i att bli självförsörjande

The Hunger Project